Wide Voltage Range

اطمینان از عملکرد دوربین در زمان نوسانات ولتاژی یکی از پارامترهای مهم در انتخاب دوربین ها می باشد. اکثر تولید کنندگان، دامنه نوسانات ولتاژ کاری دستگاههای خود را 10٪ ± در نظر می گیرند. در حال حاضر دامنه این عدد در دوربین های یونی ویو ٪25 ± می باشد. این قابلیت پایداری دوربین شما را در شرایط نوسانات برق به شدت افزایش می دهد.
دوربین مداربسته Uniview با قابلیت Wide Voltage Range

ویژگی های کاربردی دوربین های مداربسته Uniview

همین امروز با برند پیشرو در جهان همراه شوید

کارشناسان ما در تمام مراحل پروژه در کنار شما خواهند بود