Smart Embeded Analytic

  • تشخیص هوشمند عبور از خط
  • تشخیص هوشمند ورود غیرمجاز به محدوده تعیین شده
  • تشخیص هوشمند چهره انسان
  • تشخیص جابجایی اشیاء
  • تشخیص مفقود شدن اشیاء
  • تشخیص خطای فوکوس
  • تشخیص تغییر زاویه دید 
  • تشخیص صدا
  • تعقیب اتوماتیک سوژه

با استفاده از این ویژگی های هوشمند، در صورت ورود فرد یا جسم متحرک به محدوده مشخص شده و یا عبور از خط تعیین شده، هشدارهای صوتی یا تصویری فعال شده و بطور همزمان عملیات ضبط تصاویر آغاز می گردد.

دوربین مداربسته Uniview با قابلیت Smart Embeded Analytic

ویژگی های کاربردی دوربین های مداربسته Uniview

همین امروز با برند پیشرو در جهان همراه شوید

کارشناسان ما در تمام مراحل پروژه در کنار شما خواهند بود